Wat is een picktruck?

magazijn

Er wordt naar een picktruck in de praktijk niet zelden verwezen als zijnde een orderverzameltruck. Het betreft hier een speciale magazijntruck welke in het bijzonder kan worden ingezet voor het verzamelen van goederen. Het is hierbij zo dat de collies meteen op hun plaats dienen te worden geplaatst. Ben je nog niet helemaal bekend met dit type magazijntruck en zou je daar nu graag verandering in willen brengen? Dat is uiteraard perfect mogelijk. De informatie op deze pagina zal niet alleen duidelijk maken wat je hier allemaal mee kan doen, maar ook waar je allemaal rekening mee dient te houden. Zo kom je direct alles te weten over deze handige orderverzameltruck!

Waarom gebruikmaken van een picktruck? 

Een picktruck inzetten zorgt ervoor dat je kan rekenen op een behoorlijk aantal interessante voordelen. Zo zal je kunnen vaststellen dat het verzamelen van goederen aanzienlijk minder tijd zal kosten. Dit vooral als gevolg van het feit dat de orderpicker aanzienlijk minder hoeft te lopen. Daarnaast is het zo dat er ook nog eens een groter aantal goederen tegelijkertijd verzameld kunnen worden. Op een picktruck is er best sprake van een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan ruimte. 

Producten hoeven niet gedragen te worden of in een aparte container te worden geplaatst. De werkzaamheden kunnen hierdoor merkelijk sneller worden uitgevoerd wat uiteraard het bedrijf een hoger rendement op kan leveren. 

Van welke picktrucks is er allemaal sprake in de praktijk?

We maken op de markt een onderscheid tussen twee verschillende soorten picktrucks. Het gaat hierbij dan om de horizontale en om de verticale exemplaren. Het is belangrijk om te weten dat de beide trucks over een verschillende grijphoogte beschikken. Voor de horizontale exemplaren geldt dat ze veelvuldig worden gebruikt voor het verzamelen van orders tot op het eerste niveau van stellingen. Dit zorgt ervoor dat er binnen een korte(re) periode meer picks behaald kunnen worden. Door gebruik te maken van de verticale orderpicktrucks is het mogelijk om meerdere producten op een hogere grijphoogte te kunnen pakken.

Mag je zomaar picktrucks besturen?

Ben je van plan om over te gaan tot het kopen van een picktruck? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze niet zomaar mag worden bestuurd. Het gaat hierbij uiteraard om een bedrijfsvoertuig. Dit betekent dat je in het bezit dient te zijn van een soort van certificaat. Dit is gelukkig niet zo moeilijk en je kan ze vrij snel, namelijk in slechts één dag, behalen. In de cursus die je moet volgen zal je alle regels leren met betrekking tot het omgaan met de orderpicktruck welke zijn opgesteld door de veiligheidsvoorschriften en de arbeidsinspectie. Je leert niet alleen de theorie, maar daarnaast leer je ook in de praktijk werken met dit bedrijfsvoertuig. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat je alle kennis en vaardigheden aangeleerd krijgt die is vereist om de picktruck op een veilige en bovendien ook verantwoorde manier te kunnen besturen. De cursus wordt uiteraard afgesloten door een examen. Wanneer je erin slaagt om dit examen succesvol af te leggen krijg je meteen het certificaat uitgereikt dat je nodig hebt voor het besturen van dit bedrijfsvoertuig. Hou er wel rekening mee dat dit certificaat over een geldigheid van 5 jaar beschikt.

Be Green Techniek, voor intern transport.